Tadeusz Cielniak
ur. w 1947 r. w Tomaszowie Mazowieckim, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, w latach 1978-1982 pracownik Fabryki Maszyn Szklarskich "Vitroma". Działacz "Solidarności".
Od września 1980, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy. W lutym 1981 został przewodniczącym Delegatury Zarządu Regionu Ziemia Łódzka w Tomaszowie Mazowieckim.
Po wprowadzeniu stanu wojennego współtwórca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1982-89 zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych. W 1989 został przewodniczącym MKO "Solidarność" oraz Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Tomaszowie Maz. Aresztowany w marcu 1982. i skazany na 2 lata więzienia, a następnie zwolniony z aresztu. W styczniu 1983 Sąd Najwyższy zawiesił wykonanie kary na 4 lata. Obecnie działa społecznie w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Jest sekretarzem Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim.
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005"