Eugeniusz Cieciorowski
ur. w 1937 roku w Ślątkowicch, wykształcenie zasadnicze włókiennicze. W latach 19511982 pracowal w ZPB im. Bojowników Rewolucji 1905 r. "Pamotex" w Pabianicach.
W 79 jako pierwszy oddał publicznie legitymację partyjną PZPR pociągając za sobą grupę kolegów. Członek-założyciel NSZZ "Solidarność" w "Pamotexie", a następnie oddelegowany do pracy związkowej. Członek Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ"S" Ziemi Łódzkiej, wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Regionu, działał także w Krajowej Komisji Włókna i Skóry.
13 grudnia 1981 roku uciekł przed aresztowaniem i wziął udział w poświęceniu sztandaru związkowego "Pamotexu" (opiekował się nim do 89 prezentując na uroczystościach patriotycznych w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Częstochowie. W stanie wojennym podjął druk plakatów, ulotek i wykonywał napisy na murach. Zorganizował konspiracyjną strukturę międzyzakładową, która w różny sposób szkodziła funkcjonariuszom MO i SB, m.in. uszkadzała samochody milicyjne na manifestacjach.
Odmówił podpisania lojalki. Po raz pierwszy zwolniony z :"Pamotexu" (za zbiórkę pieniędzy dla internowanych) w 82. Po przywróceniu do pracy zorganizował z kolegami dwie drukarnie w suterenach domów mieszkalnych, Drukowano tam "Wolną Solidarność". "Prząśniczkę" oraz ulotki. Kolportował otrzymywane od Stanisława Jaksy książki i czasopisma drugiego obiegu, znaczki i kalendarze. Prasę związkową dostarczano także do Zelowa, Sieradza i do Łasku. Żona, Maria, przechowywała wszystkie niebezpieczne materiały w domu i na działce, wspomagała męża w kontaktach z innymi działaczami.
Regularnie wzywany na przesłuchania do komend MO w Łodzi i Pabianicach przed świętami państwowymi; w domu nękany częstymi rewizjami. Za zorganizowanie demonstracji przed Urzędem miasta Pabianice aresztowany (wraz z Zenonem Kuechlerem) i skazany na 3 miesiące aresztu (od października 82 do stycznia 83). Wyszedł z chorobą ucha i częściowym inwalidztwem Straszono go wrzuceniem granatu przez okno, sugerowano, że żona złożyła pozew o rozwód, 15-letniego syna wzywano na przesłuchanie, śledzono całą rodzinę.
Współpracował z Markiem Chwalewskim, Urszula Kraską, Marianem Szostakiem, Czesławem Opieczyńskim i Sławomirem Niewiadomym.
Od 1983 roku rencista, obecnie emeryt.
Źródła: ankieta (ik)