Bernard Cichosz
  Działacz NSZZ "Solidarność"
  Urodził się w roku 1950 w Działdowie. Absolwent Politechniki Warszawskiej - inżynier elektryk. Jeden z liderów konstantynowskiej podziemnej struktury "S". Od początku 1982 r. zajmował się kolportażem czasopism drugiego obiegu, ulotek, znaczków pocztowych, paranumizmatów i książek w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim. Współpracował blisko z łodzianami: Zdzisławem Brewińskim, Jadwigą Karbownik; konstantynowianami: Walerianem Wiśniewskim, Janem Kudajem, Grzegorzem Lobką, Januszem Stępniem; warszawianinem Zygmuntem Komarem. Uczestniczył w prowadzonym przez Jerzego Kropiwnickiego Duszpasterstwie Ludzi Pracy w kościele oo. Jezuitów w Łodzi. Pisywał do prasy podziemnej, za pośrednictwem Grzegorza Palki dostarczał redakcji pisma "Solidarność Ziemi Łódzkiej" teksty z opisem sytuacji w przedsiebiorstwie ELTOR-ŁÓDŹ. Przechowywał w mieszkaniu powielacz przekazany przez Pawła Lipskiego. Uczestniczył w posiedzeniach Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej. Prowadził tajne szkolenia dla młodzieży. Od 1987 r. pełnił funkcję przewodniczącego podziemnej Komisji Lokalnej NSZZ "Solidarność" w Konstantynowie. Szef półjawnej Komisji Zakładowej Solidarności w ELTOR-ŁÓDŹ w Konstantynowie (najliczniejsza w mieście zakładowa organizacja Solidarności licząca w połowie 1989 roku ok. 200 członków - ponad 50% załogi). Przygotowywał też wtedy audycje NSZZ Solidarność dla radiowęzła zakładowego.
  Po roku 1989 działacz samorządu zakładowego i lokalnego, członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej (II kadencja: 14 stycznia 1990 - 15 marca 1992). Współzałożyciel Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego i Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego, a także członek władz krajowych Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Honorowy członek zarządu Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Konstantynowie. Do roku 1993 pracował w Eltorze, obecnie jest rzecznikiem prasowym burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, wydawcą i redaktorem naczelnym kilku gazet lokalnych, m.in. "Wiadomości - 43bis", "Ex Libris 43bis", "Ekspres 43bis". Członek kapituły "Medalu za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka".
Źródła: ankieta (ik)