Antoni Chyliński  
z wykształcenia prawnik - ur. 1931 r. w warszawskiej rodzinie robotniczej, zmarł 3 marca 1986.
W wieku 14 lat brał udział w Powstaniu Warszawskim. Z temperamentu działacz społeczny szukał możliwości legalnego działania wstępując do różnych organizacji, w tym w pewnym okresie także do PZPR (skąd został wyrzucony) i do PAXu. Tuż po wojnie wstąpił do młodzieżowej organizacji "Orlęta", w której działał dalej po jej rozwiązaniu w 48 roku przez marszałka Rolę-Żymirskiego. Aresztowano go za to w 1949 i jako główny oskarżony w tej sprawie odsiadywał wyrok 15 lat więzienia przez ok. 6 lat (do śmierci Bieruta) m.in. w Rawiczu i Jaworznie, próbując z początku ucieczki.
W czasach "Solidarności' propagował tezę "jedność w różnorodności' w kilku wydawanych niezależnych pismach.
Internowany 13 grudnia, został ze względu na zły stan zdrowia zwolniony pod koniec czerwca 1982 r.
Od tego czasu poświęcił się bez reszty dalszej podziemnej walce o trwanie Związku, zakładając tajne struktury "S" w kilkunastu zakładach pracy i zakładając pismo "Gotowość'.
Zmarł nagle, pogrzeb, który zgromadził niespodziewanie liczny kondukt żałobny, stał się swoistą manifestacją "gotowości" dalszej walki o "S".
Źródła: wywiad (esb), inf. J.Śreniowski