Tadeusz Chęciński
ur. w 1945 r. w Kielcach.
We wrześniu 1980 r. został członkiem "Solidarności" w Bibliotece UŁ.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w Tajnej Komisji Zakładowej BUŁ (skarbnik). W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, rozprowadzając po kilkadziesiąt egzemplarzy prasy podziemnej na terenie biblioteki i swoim środowisku. Kolportował głównie prasę łódzką ("Biuletyn Łódzki", "Prześwit" i inne), warszawską ("Tygodnik Mazowsze", "Wolę", "PWA"), krakowską ("Promieniści") i wrocławską ("Solidarność Walcząca", "Z Dnia na Dzień"), książki, znaczki, pocztówki, kalendarze itp. Wydawnictwa te odbierał m.in. od Włodzimierza Domagalskiego i Jacka Regini. Pojedyncze egzemplarze odkładał w jednym z magazynów BUŁ i stały się one po 1989 r. częścią zbiorów biblioteki.
Obecnie pozostaje bez pracy.
Źródła: ankieta (wd), W.Domagalski "Biuletyn Łódzki"