Jacek Bartyzel
ur. w 1956 roku w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (polonistyka), historyk idei, dr nauk. humanistycznych (UW)
Od 1975 roku działał w opozycji demokratycznej,
był współpracownikiem KOR-u i członkiem ROPCiO. W 1979 roku został współzałożycielem Ruchu Młodej Polski, współautorem
jego deklaracji ideowej, redaktorem pisma "Bratniak"
Współpracował również z czasopismami drugiego obiegu "
Opinia" i "Droga". W latach 1983-1989 był członkiem redakcji
"Polityki Polskiej". Dwukrotnie usuwano go z pracy na Uniwersytecie Łódzkim,
z powodów politycznych, przyjęty po raz trzeci w 1988 roku
pracuje do dzi¶ jako adiunkt.
Internowany w okresie 13.12.81 - 30.11. 1982
w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. Dwukrotnie usuwano go z pracy na Uniwersytecie Łódzkim, z powodów politycznych, przyjęty po raz trzeci w 1988 roku
pracuje do dzi¶ jako adiunkt.
W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Jest autorem kilkunastu ksi±żek i kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych
oraz wykładowc± kilku wyższych uczelni.
¬ródła: wywiad (ik)