Zbigniew Bartczak
ur. w 1955roku w Łodzi, wykształcenie wyższe fizyko-chemiczne, habilitacja w PAN.
1977-81 współpracownik KOR, kolportaż w niewielkich ilościach.
W 1979 powielał metodą sitodruku z Wojciechem Hemplem i Janem Kamińskim:
okładki do periodyku lubelskiego SPOTKANIA nr 4 i 7 po ok1000 szt.
okładkę broszury Marka Tarniewskiego POCHODZENIE SYSTEMU, ok. 2000 szt. dla NOWEJ,
okładkę DOKUMENTÓW BEZPRAWIA ok 1000 szt. dla NOWEJ
okładkę ANTOLOGII SATYRY POLSKIEJ Szpotańskiego, ok 1000 szt. dla NOWEJ
Drukowanie odbywało się w mieszkaniu Wojciecha Szendzikowskiego w Łodzi
Przez 2 lata członek Komisji Zakładowej NSZZ "S" w PAN.
Pracował przy przygotowywaniu klisz do Śpiewnika Warchoła (z Wojciechem Hemplem), przechowywał je do czasu wydruku całości i złożenia, Uczestniczył w przygotowaniu akcji ulotkek katyńskich w Łodzi w 1980 r.
W czasie pobytu w wojsku przesłuchiwany przez kontrwywiad wojskowy.
Tuż przed stanem wojennym powołany do wojska w Trzebiatowie uczestniczy w pacyfikacji stoczni Gdańskiej.
UWAGA ! Jest to wiarygodny świadek ze strony pacyfikujących !!!
Od 1981 roku zatrudniony w PAN.
Źródła: ankieta (mj), inf. Wojciech Hempel