Jerzy Banach  
ur. w 1952 w Łodzi, wykształcenie zawodowe, malarz.
Był współzałożycielem struktur NSZZ "Solidarność" na UŁ (pracował w pionie technicznym) oraz wiceprzewodniczącym komisji uczelnianej.
W stanie wojennym kontynuował działalność. Po internowaniu wraz z Rafałem Kasprzykiem uczestniczył w transportach sprzętu poligraficznego oraz próbował uruchomić drukarnię (82-83). Na terenie uniwersytetu zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. W 1atach 86-89 nawiązał kontakt z Organizacją "Solidarność Walcząca" i razem z Włodzimierzem Domagalskim uruchomił drukarnię offsetową na sprzęcie otrzymanym od Grzegorza Palki (w lokalu przy Kopcińskiego 33) i drukował pisma "Wolność", "Unia", "Solidarność Ziemi Łódzkiej" i "Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 28 stycznia do 8 lipca 82 internowany (Łowicz)
Zmarł w 1992 r.
Źródła: ankieta (wd), "Internowani z Regionu Łodzkiego"