Janusz Blimel  
   Działacz podziemnej "S"
   Urodził się w roku 1948 w Łodzi. Zawód: mechanik maszyn.
   W ramach akcji prewencyjnej prowadzonej przez MO w roku obchodów Millenium chrztu Polski został zatrzymany 15.10.1966 r. i w trybie doraźnym skierowano jego sprawę do sądu. Będący w konflikcie z jego ojcem (poglądy antykomunistyczne) prokurator Wodny żądał kary więzienia za posiadanie scyzoryka. Sąd na podstawie dobrej opinii z miejsca pracy zmienił mu tryb doraźny na zwykły tryb postępowania. 30 stycznia 1967 r. na wniosek tego samego prokuratora został ponownie zatrzymany i skazany na 8 m-cy więzienia z art. 132 kk. za chuligaństwo.
   Jesienią 1980 roku podczas realizacji zdjęć do filmu "Va bank" uczestniczył razem z ekipą filmową w akcji rozklejania plakatów z żądaniem sądowej rejestracji "S" w Piotrkowie Trybunalskim. W stanie wojennym został skazany na 15 m-cy więzienia za malowanie antypaństwowych napisów 17 września 1982 r. w okolicy Suwałk. Po wyjściu na wolność na podstawie amnestii 12.08.1983 r., zorganizował regularny odbiór grypsów z więzienia w Łęczycy i Barczewie, gdzie nadal odbywali karę działacze z wyższymi wyrokami, m.in. Władysław Frasyniuk, Ryszard Kostrzewa, Zygmunt Goliński, Jerzy Chyżyński, Maciej Krupiński.
   W lutym 1984 roku wraz z Jerzy Dłużniewskim, Markiem Edelmanem, Ryszardem Kostrzewą, Rafałem Kasprzykiem i Markiem Czekalskim uczestniczył w zakładaniu Regionalnej Komisji Wykonawczej "S" Ziemi Łódzkiej (RKW) i należał do grona jej najaktywniejszych współpracowników. W domu rodziców przy ul. Prożka w Łodzi, zorganizował konspiracyjną drukarnię. Wraz z Ryszardem Kostrzewą drukował Głos Łodzi - organ RKW. Organizował akcje ulotkowe oraz kolportaż wydawnictw niezależnych z innymi miastami. W drugiej połowie lat 80. prowadził czynny dwa razy w tygodniu punkt sprzedaży wydawnictw podziemnych na dziedzińcu kościoła o.o. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza w Łodzi.
   Uczestniczył w organizacji w Łodzi podziemnego radia, załatwiał podzespoły do budowy nadajników. Brał udział w emisji programów Radia "S" w latach 1987-89.
   W latach 1983-1989 miał w domu kilka rewizji. Był wielokrotnie zatrzymywany przez milicję i funkcjonariuszy SB, m.in. w Łęczycy pod zarzutem odbierania grypsów z więzienia (puszczany z braku dowodów), w Łodzi podczas demonstracji pod kościołem św. Krzyża. Kilkakrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń, m.in. pod zarzutem stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym /Łęczyca/, uchylania się od pracy /Łódź/.
   W okresie obrad okrągłego stołu uczestniczył w zakładaniu Regionalnego Komitetu Obywatelskiego. Zajmował się drukiem, plakatowaniem i kolportażem materiałów wyborczych.
   Był założycielem komisji zakładowej "S" w Regionalnym Komitecie Obywatelskim Ziemi Łódzkiej. Ponieważ był zatrudniony przez Ryszarda Kostrzewę, wiosną 1990 r. wraz z dziesięcioma innymi pracownikami został zwolniony z pracy przez przewodniczącego Zarządu Regionu Andrzeja Słowika i mimo korzystnego wyroku sądowego w kolejnych instancjach nie przywrócono mu praw pracowniczych.
   Zmarł na początku marca 2009 r.