Paweł Bukowczyk
Urodzony w 1962 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi.
Jeden z technicznych współpracowników "Pulsu". Od 1978 roku uczestniczył w dystrybucji pism bezdebitowych (głównie "Puls" i "Krytyka") z wydawnictwa "Nowa". Brał udział w akcjach ulotkowych (m,in, rozrzucanych z z domu handlowego "Magda").
W roku 1980 został wybrany do zarządy NZS na pierwszym roku studiów. W tym czasie zajmował się również kolportażem "Solidarności z Gdańskiem". W stanie wojennym uczestniczył w akcjach rozrzucania ulotek i przetrzymywał w domu nielegalne wydawnictwa.
Oprócz redaktorów i wspólpracowników "Pulsu" współpracował m.in. z Ryszardem Szorem, Krzysztofem Ostromęckim.
Przez pewien czas był inwigilowany. Przesłuchiwano go 14.12.1981 roku. Odmawiano mu paszportu do 1986 roku.
Obecnie zajmuje się zarządzaniem międzynarodową firmą handlową.
Źródła: ankieta przez telefon (am), inf. wł. E. Sułkowska-Bierezin