Adam Bukowczyk
Urodzony w 1923 roku we Lwowie. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie w roku 1975 objął Katedrę Psychiatrii. W czasie II wojny światowej należał do konspiracji AK i harcerskiej w Łodzi, zakończonej w 1945 roku wejściem wojsk sowieckich. W stanie wojennym swe doświadczenia przekazywał grupie związanej z "Biuletynem Łódzkim", który współredagował i pisał do niego teksty. W 1983 roku razem z księdzem Janem Sobczakiem zorganizował Instytut Teologiczny, w którym nauczyciele wywodzili się z grupy "Obecność". Była to grupa powstała w początkach stanu wojennego, zrzeszająca głównie niezależnych katolików, m.in. Karol Głogowski, Tadeusz Grabowski, Stanisław Cieślak. Nastawiona była na samokształcenie. Adam Bukowczyk wygłaszał tam wykłady, m.in. o istocie władzy Hitlera i Stalina, o wolności itp. Podobna tematyka dominowała w Instytucie teologicznym. Przez całe lata 80-te uczestniczył w spotkaniach "Stronnictwa Wierności Rzeczpospolitej" z Wojciechem Ziębińskim w Warszawie. Brał także czynny udział w działaniach "Konfraterni Literackiej" w Łodzi obok m.in. Tadeusza Grabowskiego i Jerzego Kropiwnickiego. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Psychiatrii.
Źródła: ankieta przez telefon (am)