Marek Budzisz
Współtwórca (m.in. z M. Brzozowskim, J. Papisem, T. Gadułą, B. Bednarek i M. Paszkowskim) Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi. W wydawanym przy współudziale NZS piśmie "Kormorany" uczestniczył w naradach kolegium redakcyjnego. Kolportował bibułę na terenie szkół średnich. Uczestnik licznych manifestacji. W stanie wojennym współtworzył, m.in. z Radosławem Stępniem, Komitet Samoobrony Młodych, w którym zajmował się ulotkami i pozyskiwaniem informacji, a potem przekazywaniem ich za pośrednictwem Stępnia do m.in. Gdańska. Działalność tę zakończył po wpadce organizacji w1982 roku, gdy go zamknięto za rozpowszechnianie wiadomości mogących wywołać niepokoje społeczne. Prowadzone wtedy śledztwo, połączone z przesłuchaniami i straszeniem natychmiastowym wcieleniem do wojska wszystkich nim objętych, zakończyło się umorzeniem.
Źródła: wywiad (am)