Rozanna Budziarek z d. Hetman
ur. w 1954 roku w Łodzi, pedegog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.
Wielokrotnie zmieniała pracę z powodu z powodu "nieprawomyślności. Aktywnie uczestniczyła w druku i kolportażu: "Solidarność z Gdańskiem", Biuletynu Informacyjnego AS, Ziemi Ulro, ulotek (z bratem J.Hetmanem), Raportu Światły ( z W.Jeśmanem). Oprócz kolportażu własnych druków rozwoziła także wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego, CDN, KOS, cegiełki łódzkie i krakowskie. Z Regionu Mazowsze woziła blachy offsetowe. Organizowała hurtowe dostawy papieru do drukowania.
Uczestniczyła w dystrybucji darów dla rodzin internowanych i potrzebujących.
Inwigilowana i przesłuchiwana w Komendzie MO na Lutomierskiej
Obecnie właścicielka firmy produkcyjnej.
Źródła: ankieta(mj)