Piotr Jarosław Budziarek
ur. w 1955 roku w Łodzi, wykształcenie techniczne.
Złonek NSZZ "S" w ZPP "Feniks"
Uczestniczył w przygotowaniu i drukowaniu: "Solidarności z Gdańskiem", "Biuletynu Informacyjnego AS", "Raportu Światły", "Ziemi Ulro", w druku ulotek. Swoim autem rozwoził po w całej Polsce bibułę, a także książki wydane przez Krzyż Nowohucki, wydawnictwa CDN, KOS, cegiełki łódzkie i krakowskie. Dostawca papieru.
Rozwoził dary od ojców.jezuitów potrzebującym, udzielał wsparcia.
Związany z rodziną Hetmanów (żona Rozanna), W.Jeśmanem , E. I J. Meissnerami z Krakowa.
Próby zastraszenia, dwukrotna odmowa paszportu. Przesłuchiwany przez KG MO w Krakowie. Podczas służby wojskowej przesłuchiwany przez prokuratora z WSW Szczecin.
Obecnie własna działalność gospodarcza (własny zakład introligatorski).
Źródła: ankieta (mj)