Andrzej Budka
Ur. w 1940 r. Inżynier mechanik zatrudniony do 1981 r. w Zakładach Urządzeń Technicznych "Uniprot", a po usunięciu z pracy w Technikum Mechanicznym. Po wprowadzeniu stanu wojennego działacz podziemnych struktur, współpracownik pisma "Prześwit". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, które odbierał głównie od Krzysztofa Wróbla. Zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa 25 października 1985 r. za druk i kolportaż "Prześwitu".
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.