Włodzimierz Brzęczek
Taksówkarz. W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Współpracował z Konfederacj± Polski Niepodległej. 22 lutego 1985 r. został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa wraz z Leszkiem Maćczakiem za druk i kolportaż pisma "Droga" i innych wydawnictw KPN.
¬ródła: wywiad (wd), inf. wł.