Seweryn Brykalski
ur. w 1929 oku w Radzanowie, wykształcenie wyższe.
Pochodzi z rodziny (ojciec i starsze rodzeństwo) akowskiej.
W latach 1959-1968 należał do PZPR (wydalony za udział w manifestacjach marcowych 1968 roku i w witaniu prymasa Wyszyńskiego).
Współzałożyciel NSZZ "Solidarność" w służbie zdrowia dzielnicy Górna, przewodniczący Komisji Zakładowej w Poradni Zdrowia Psychicznego Łódź-Górna.
Zbierał informacje i przekazywał materiały o represjonowanych Polakach z kresów do Instytutu Wschodniego (?).
We własnym mieszkaniu przechowywał maszynę drukarską na której przepisywał ulotki. Kolportował w swoim środowisku Biuletyn Informacyjny KOR. W jego mieszkaniu ukrywał się Krzysztof Ostrmołęcki. We współpracy z lekarzem Jerzym Strussem po 1981 roku organizował pomoc dla działaczy opozycji w postaci zwolnień lekarskich. Publikował w prasie niezależnej pod pseudonimem "Prawdzic".
Współpracował z Ireną Kun, Józefem Śreniowskim, Witoldem Sułkowskim, Władysławem Barańskim i Stefanem Tuerschmidtem.
Po 1968 roku kilkakrotnie zwalniany z kolejnych miejsc pracy. Zatrzymywany w areszcie na 24 godziny, śledzony i straszony represjami w stosunku do osób bliskich. Rodzina żyła w niedostatku.
Od 1985 roku rencista, od 1989 roku emeryt.
Źródła: ankieta (ik)