Krzysztof Bronowski
   Uczestnik Marca '68, działacz NSZZ "S", właściciel biblioteki druków niezależnych
   Urodził się w roku 1950 w Szczecinie. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej - PŁ (1972).
   Będąc studentem pierwszego roku PŁ uczestniczył w protestach studenckich w Marcu '68 w Łodzi. Brał udział w wiecu pod Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego na ul. Matejki i strajku na Wydziale Włókiennictwa PŁ.
ok. 1980 r.
   Jesienią 1980 r. współorganizował komisję zakładową NSZZ "Solidarność" w Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego. W zakładzie tym liczącym ok. 220 pracowników, 60-70 osób przystąpiło do "S". Prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych wśród pracowników Zjednoczenia i na Politechnice. Do zimy 1981 r. wykorzystywał sprzęt poligraficzny swojego zakładu do powielania niezależnych pism niskonakładowych. Jako przedstawiciel "S" Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego w Krajowej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ "S" zwanej też Sekcją Włókniarzy w roku 1981 jeździł po zakładach pracy branży skórzanej na terenie kraju i zorganizował sieć wymiany prasy związkowej. Wczesną wiosną 1981 założył prywatne archiwum prasy niezależnej, uzupełniając swe zbiory o publikacje wychodzące przed Sierpniem '80. Jesienią 1981 r. utworzył w Zarządzie Regionalnym Ziemi Łódzkiej punkt wymiany niezależnej prasy, dający możliwość zainteresowanym poznania problematyki związkowej w innych regionach.
   W pierwszych miesiącach stanu wojennego prowadził magazyn papieru dla konspiracyjnej struktury młodzieżowej. W zakładzie wikliniarskim przy ul. Nawrot 40, który prowadził od listopada 1982 r. zorganizował punkt kolportażu funkcjonujący do 1989 r., który obsługiwał ok. 40 stałych odbiorców. W latach 1983-1985 zajmował się wymianą niezależnych wydawnictw pomiędzy Warszawą i Łodzią.
   Obecnie jest właścicielem jednego z największych w kraju zbioru wydawnictw niezależnych, z którego korzystają instytucje państwowe i prywatne. Opracowana przez niego bibliografia niezależnych, solidarnościowych, podziemnych i pozacenzuralnych druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1976-1990, jest dostępna w internecie jako Muzeum Wolnego Słowa: http://www.m-ws.pl/bibula_/.
   Źródła: ankieta;
 – Kajus Augustyniak [rozm.]: Z łaknienia wolnego słowa. Wiadomości Dnia. Łódź 1991 nr 3(55) s. 7.
 – (WD) [Wojciech Duda]: Gwóźdź do trumny komuny... Dziennik Łódzki. 1991, nr 63(13401) s. 3.
 – Powielacz- gwóźdź do trumny komuny. Piotrkowska 104. 2005 nr 3(23) s. 22-23 - www.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=rozne/2005_03.pdf