Jerzy Bronikowski
Ur. w 1950 r. w Łodzi. Wykształcenie średnie zawodowe. Pracownik Łódzkich Zakładów Radiowych "Fonica", gdzie pracował jako mechanik węzła ciepłowniczego. Członek NSZZ "Solidarność" od 1980 r. Od 1981 r. działacz Konfederacji Polski Niepodległej i Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Członek Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych, głównie KPN. Współpracował m.in. z Bożeną Bińkowską, Zbigniewem Rybarkiewiczem i Stanisławem Szymańskim. 14 grudnia 1981 r. szantażowany przez SB (żona w zaawansowanej ciąży) podpisał zobowiązanie do współpracy, odmawiając następnie jakichkolwiek spotkań ze Służbą Bezpieczeństwa. Po nawiązaniu kontaktów ze Stanisławem Szymańskim i pracownikiem "Fonicy" Rakowskim drukował ulotki. Internowany 8 marca 1982 r., przebywał w Zakładzie Karnym w Łowiczu do 12 października 1982 r. Po wyjściu na wolność wyjechał wraz z rodziną do Stanów Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł., materiały IPN w Łodzi.