Roman Braczkowski
Po wprowadzeniu stanu wojennego związał się z Kierowniczą Grupą Akcji Konspiracyjnej (KGAK) kierowanej przez Czesława Stradowskiego. Członek redakcji i drukarz pisma "Akcja Konspiracyjna" (1982-1983), oraz pism "Solidarni". Wiadomości wojenne oraz "Prześwit" (1983-1989).
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.