Romuald Bosakowski
ur. w 1956 roku w Brójcach, absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Składał i drukował druki ulotne i wydawnictwa książkowe: "Cienie zapomnianych Przodków" , "13 dni nadziei", "Praska wiosna w świecie", "Robotnik", "Jesteśmy","Solidarność Walcząca" "Biblioteka PULS-u, ulotki i inne. Prowadził kolportaż poza Łodzią.
Brał udział w akcjach ulotowych (Central, Plac Wolności).
Organizował żywność dla rodzin internowanych.
Wielokrotnie przesłuchiwany, wpisany na listę osób unikających pracy (bumelantów).
Koordynator w Ahold POLSKA.
Źródła: ankieta (mj)