Janina Bosakowska
ur. w 1959 roku w Lubawce, wykształcenie średnie techniczne (rolnicze).
Razem z mężem Romualdem już w okresie liceum zetknęła się z działalnością opozycyjną. Członek "S". Z mężem i grupą przyjaciół uczestniczyła w składaniu, drukowaniu wszelkich treści podziemnych - od ulotek, poprzez prasę po książki (patrz: R. Bosakowski). Kolportowała "bibułę".
W stanie wojennym prowadziła działalność charytatywną na rzecz rodzin internowanych
Obecnie właścicielka sklepu.
Źródła: Ankieta (mj)