Stefan Borysewicz
ur. w 1942 r. w Mirze (Białoruś), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łodzkiego.
We wrześniu 1980 był współzałożycielem "Solidarności", a od lutego 1980 r. wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w zakładzie pracy. Delegat na Walne Zebranie Delegatów i członek Zarządu Regionu Piotrków Trybunalski (1981).
Po 13 grudnia zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych oraz pomocą dla osób represjonowanych.
Internowany od 13 grudnia do sierpnia 1982 r. w Sieradzu i Łowiczu.
Od 1997 r. pracownik Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".
Po 1989 r. kontynuował działalność w "Solidarności".
Źródła: wywiad (wd), "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005".