Mirosław Borusiewicz
ur. w 1947 roku w Szczecinie, wykształcenie wyższe socjologiczne.
Od 1975 roku związany z muzealnictwem, pracował w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W latach 1993-2006 był pełnomocnikiem ministra kultury i sztuki do spraw muzeów , wykładowcą w Studium Muzealniczym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi. Autor licznych artykułów i rozpraw w wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych.
W 1980 roku był współzałożycielem związku i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Muzeum Historii Miasta łodzi oraz współzałożycielem Rady Kultury .
W ogólnopolskim strajku oświaty, służby zrowia i kultury w Gdańsku przewodniczył rozmowom z komisją rządowa przy podstoliku kultury.
14 grudnia 1981 roku kierował strajkiem w Muzeum Historii Miasta Lodzi. Strajk został spacyfikowany przez ZOMO; M.B. zdołał się ukryć.
Od początku stanu wojennego kolportował ksiązki i czasopisma niezależne które przywoził z Warszawy oraz otrzymywał od Mieczysława Kucnera, Pawła Lipskiego, Iwony Książek, Andrzeja Terleckiego, Ryszarda Kostrzewy, Mieczysława Góry, Jerzego Pinińskiego i Marcina Oko.
Autor tekstów m.in. w "Przedświcie" pod pseudonimem "Albin". Brał udział w zbieraniu składek i rozdzielaniu pomocy finansowej i darów rzeczowych dla represjonowanych. W latach 1983-1987 wykorzystywał wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki do kolportowania wydawnictw bezdebitowych na terenie całego kraju. Autor antykomunistycznych piosenek popularnych w środowiskach żeglarskich.
Źródła: ankieta (ik)