Maciej Borowicz
Ur. w 1945 r. w Kutnie. Wykształcenie średnie zawodowe. Pracownik III Oddziału PKS, gdzie pod koniec sierpnia 1980 r. był jednym z inicjatorów strajku solidarnościowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. Członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego od września 1980 r. Był odpowiedzialny za dział gospodarczy oraz prasę związkową. Przewodniczący Sekcji ds. Transportu i Zaplecza Technicznego przy MKZ. Po konflikcie z Markiem Burskim zrezygnował z kandydowania do władz Związku w 1981 r. Internowany w Łowiczu w okresie od 6 maja do 27 lipca 1982 r.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.