Agnieszka Bojanowska z d. Janowska
ur. w 1957r. w Łodzi, grafik, wykształcenie wyższe.
Pomoc środowisku korowskiemu w Łodzi (przepisywanie tekstów dostarczanych przez Annę Bazel i Elżbietę Lewińską); udział w strajku studenckim 81
W stanie wojennym: pomaga matce, Barbarze Kulak Janowskiej w pracach dla ośrodka ojca Stefana Miecznikowskiego (Duszpasterstwo Środowisk T, bierze udział w manifestacjach (protest pod Katedrą, antypochody, demonstracje rocznicowe).
W 88 odwiedza strajkujące zakłady przeprowadzając ankiete o możliwości strajku generalnego.
W 83 po demonstracji 3-majowej przesłuchana, namawiana do współpracy.
Źródła: ankieta (jf)