Anna Bohatyrewicz
W 1982 r. związała się z Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym (MKK), który objął kilkadziesiąt zakładów przemysłowych w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim. W latach 1982-1989 zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych na terenie zakładów przemysłowych w Łodzi.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.