Włodzimierz Bogucki
Ur. w 1957 r. w Łodzi. Pracownik Kombinatu Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Wifama", członek Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", delegat Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" na Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. Brał udział w opracowaniu ordynacji wyborczej w regionie łódzkim, członek grupy "Niezależni". Członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Współzałożyciel i członek Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, autor apelu nawołującego do demonstracji w dniach 1 i 3 maja 1982 r. Internowany w okresie od 6 maja do 12 lipca 1982 r. Po wyjściu na wolność wyjechał z kraju.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.