Stefan Błaszczyk
ur. 1925 w Zgierzu.
Od 80 członek "Solidarności"; kolportował wszystkie regionalne pisma "S", a także m.in. "Tygodnik Mazowsze"; nagrywał i przekazywał do kolportażu za granicę kazania kościelne na kasetach. W czasie pracy w zakładzie "Polopren" podawał przez radiowęzeł komunikaty "S". Uczestniczył w manifestacjach i mszachśŚw. w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, m.in. u ks. Jankowskiego w 80.
W stanie wojennym, po śmierci ks. Popiełuszki uczestniczył w ceremoniach w kościele św. Krzyża i u Jezuitów oraz w manifestacjach. Zbierał pieniądze dla internowanych.
Podczas manifestacji kilkakrotnie pałowany. 13 grudnia 81' zatrzymany i sądzony w Urzedzie Miasta Zgierza (dostał kolegium ok. 5-6 tysięcy zł.). Po kilkudniowym zatrzymaniu wyszedł i trafił na skutek szoku do szpitala z paraliżem.
Od 82' na emeryturze.
Źródła: wywiad (gd)