Antoni Balcerski  
Zaofiarował pomoc J. Śreniowskiemu. Po pewnym czasie pozwolił na zainstalowanie w swoim niewielkim domku (w dzielnicy Polesie) drukarski. Później sam drukował na powielaczu białkowym, aż do stanu wojennego, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Był jednym z bardziej wydajnych drukarzy.
Współpracował z J. Śreniowskim i M. Michalikiem.
Źródła: wywiad (esb)