Piotr Bikont
   Współpracownik KSS KOR, dokumentalista filmowy, dziennikarz, reżyser teatralny
   Urodzony w 1955 r. w Poznaniu. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserię w PWSFTviT w Łodzi. W latach 70-tych był asystentem Jerzego Grotowskiego w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, kolportował "Biuletyn Informacyjny" KSS KOR i wydawnictwa NOW-ej. Egzemplarz każdego tytułu przekazywał jako dar bibliotece PWSFTviT. Współpracował z redakcją "Pulsu", zamieszczając przekłady Allena Ginsberga a także inne teksty pod pseudonimem Piotr Allen.
   W roku 1980 został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. W grudniu 1980 r. w łódzkiej PWSFTviT stanął na czele komitetu solidarnego czekania - protestu, który doprowadził do rezygnacji z funkcji niepopularnego rektora Stanisława Kuszewskiego. Był jednym z inicjatorów działań artystycznych stowarzyszenia "Trupa Arlekina i Pantalona" organizującego m. in. wystawy i happeningi, co zaowocowało po kilku latach powstaniem Galerii "Wschodniej" w Łodzi. Pisał teksty humorystyczne do "Solidarności z Gdańskiem" pod pseudonimem Mariola, współpracował również z redakcją "AS".
   Internowany od grudnia 1981 r. do października 1982 r. w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. Podczas internowania prowadził komplety z j. angielskiego.
   Po wyjściu na wolność współpracował z podziemnym "Tygodnikiem Mazowsze". Realizował dokumentalne filmy podziemne dla Diecezjalnego Działu Dokumentacji Video (później Videostudio Gdańsk) w Gdańsku, m. in. ze strajków w 1988 r., a później oficjalne na temat obrad "okrągłego stołu".
   Wielokrotnie przesłuchiwany i straszony represjami. Nie mógł uzyskać absolutorium w PWSFTviT z powodu niezaliczenia mu wojska. Do 1985 r. odmawiano mu paszportu. Z dokumentów SB wynika, że podczas protestów studenckich śledzono każdy jego krok. Łódzki organ PZPR "Głos Robotniczy" z początkiem stanu wojennego szkalował go i nazywał lwem rewolucji.
   Obecnie współpracuje z "Newsweekiem" i reżyseruje spektakle teatralne, m. in. w założonej przez siebie grupie teatralnej "Stowarzyszenie Teatralne Badów".
Więcej można przeczytać w:
 – "Opozycja w PRL" - słownik biograficzny KARTY;
 – R. Kowalczyk "Studenci '81";
 – W. Domagalski "Studenci '81" i "Kartki Trautmana";
 – Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981 IPN.