Kazimierz Bednarski  
ur. w 1945 roku.
Od 1980 roku współzałożyciel i przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Szlifierek "Ponar-Jotes". Od października 1981 roku wiceprzewodniczący ZR. W dniu 20.04.1982 roku współtwórca Tajnego Tymczasowego Zarządy Regionu. Po wyjściu z internowania działacz struktur podziemnych i półjawnych. Członek władz podziemnej Regionalnej Komisji "Solidarności", a następnie Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej i jego Prezydium. We wrześniu 1988 roku podpisał na zebraniu Zarządu Regionu oświadczenie o wznowieniu jawnej działalności Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" i zawierające główne kierunki jego działań.
Internowany od 12.12.1981 roku do końca marca 1982 roku (w innych źródłach od 25.08.1982 roku do 03.12.1982 roku) w Łęczycy i Łowiczu. Inwigilowany przez SB.
Zmarł 24 lipca 2010 r.
Źródła: wywiad, książki (am)