Bożena Bednarek-Tworkiewicz
ur. w 1964. w Łodzi.
Absolutorium na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w 1989 roku. Współtwórca (m.in. z M. Brzozowskim, J. Papisem, T. Gadułą, M. Budziszem i M. Paszkowskim) Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich w Łodzi. W wydawanym przy współudziale NZS piśmie "Kormorany" zajmowała się korektą tekstu. Uczestniczyła także w naradach kolegium redakcyjnego tego pisma. Kilkakrotnie (m.in. z J. Papisem) tworzyła i rozsyłała ulotki bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Kolportowała bibułę na terenie szkół średnich. Uczestniczyła w licznych manifestacjach. Kilkakrotnie przesłuchiwana, m.in. 14.XII.1981 roku. Straszona represjami wobec rodziców i wyrzuceniem ze szkoły.
Obecnie pracuje w miesięczniku "Rynek Łódzki".
Źródła: ankieta (zkm)