Zdzisław Bednarek
ur. 1923r. w Łodzi, robotnik.
Jeden z organizatorów strajku w "ELCIE" W 76
Współpracownik "KOR". Znany działacz społeczny, walczył o prawa
pracownicze. Od 77 aż do stanu wojennego w jego piwnicy mieściła się
niezależna drukarnia. Sporadycznie pomagał przy drukowaniu. Żona i synowie
zajmowali się kolportażem. Współpracował z J. Śreniowskim.
W stanie wojennym rewizja w domu dwukrotnie wyrzucany z pracy w 76 i w 85
W jego działalności wspierała go zmarła w 2001 żona, Maria.
Od 1986r. na emeryturze.
Źródła: ankieta (jf)