Anna Bazel
ur.15.02.1957, córka Ireny Bazel,
Od r. 1976 współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników i KSS KOR.
W roku akademickim 1976/77 wolna słuchaczka I roku prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W r. 1977/1978 sprzątaczka w teatrze lalek "Pinokio". Od roku 1978 studentka filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pierwszy raz przesłuchiwana przez SB w r. 1976, w godz. 21.OO - 2.00
w nocy, po manifestacjach w Łodzi wywołanych śmiercią Stanisława Pyjasa (protokół znajduje się w aktach łódzkiego oddziału IPN).
Od roku 1978 występuje jako figurantka w rejestrze IV Wydziału SB w Lublinie, z racji kontaktów z Januszem Krupskim, Piotrem Kałużyńskim, Januszem Bazydłą, Janem Stepkiem i innymi liderami "Spotkań".
Pierwsza w Łodzi (wraz z Wojciechem Jeśmanem) uczennica Mirosława Chojeckiego w branży drukarskiej.
Przepisywała na maszynie i drukowała rozmaite petycje, odezwy, ulotki, a także "Robotnika" i lubelskie "Spotkania".
Zdobyła oryginalny kwitariusz z setką czystych blankietów "Meldunku o zatrzymaniu" w jaki wyposażono MO przed 24 czerwca 1976r. (patrz: pierwsze komunikaty KOR).
Pośredniczyła między redakcją lubelskich "Spotkań" a środowiskiem KOR w Łodzi, organizując współpracę wydawniczą.
Organizowała i prowadziła kolportaż "Robotnika", Biuletynu Informacyjnego, Spotkań, wydawnictw NOWA i innych.
Obserwator - interwent z ramienia KOR procesów politycznych np. proces milicjanta - zabójcy w Piotrkowie Trybunalskim (1979).
Brała udział w manifestacjach lub spędzała te dni w aresztach Gdańska, Łodzi, Sopotu, Tarnobrzegu i innych miast.
W lutym 1980r., w trakcie procesu Tadeusza Kolano i Jana Kozłowskiego (rolnika - organizatora ur.15.02.1957, córka Ireny Bazel,
Od r. 1976 współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników i KSS KOR.
W roku akademickim 1976/77 wolna słuchaczka I roku prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W r. 1977/1978 sprzątaczka w teatrze lalek "Pinokio". Od roku 1978 studentka filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Pierwszy raz przesłuchiwana przez SB w r. 1976, w godz. 21.OO - 2.00
w nocy, po manifestacjach w Łodzi wywołanych śmiercią Stanisława Pyjasa (protokół znajduje się w aktach łódzkiego oddziału IPN).
Od roku 1978 wystepuje jako figurantka w rejestrze IV Wydziału SB w Lublinie, z racji kontaktów z Januszem Krupskim, Piotrem Kałużyńskim, Januszem Bazydłą, Janem Stepkiem i innymi liderami "Spotkań".
Pierwsza w Łodzi (wraz z Wojciechem Jeśmanem) uczennica Mirosława Chojeckiego w branży drukarskiej.
Przepisywała na maszynie i drukowała rozmaite petycje, odezwy, ulotki, a także "Robotnika" i lubelskie "Spotkania".
Zdobyła oryginalny kwitariusz z setką czystych blankietów "Meldunku o zatrzymaniu" w jaki wyposażono MO przed 24 czerwca 1976r. (patrz: pierwsze komunikaty KOR).
Pośredniczyła między redakcją lubelskich "Spotkań" a środowiskiem KOR w Łodzi, organizując współpracę wydawniczą.
Organizowała i prowadziła kolportaż "Robotnika", Biuletynu Informacyjnego, Spotkań, wydawnictw NOWA i innych.
Obserwator - interwent z ramienia KOR procesów politycznych np. proces milicjanta - zabójcy w Piotrkowie Trybunalskim (1979).
Brała udział w manifestacjach lub spędzała te dni w aresztach Gdańska, Łodzi, Sopotu, Tarnobrzegu i innych miast.
W lutym 1980r., w trakcie procesu Tadeusza Kolano i Jana Kozłowskiego (rolnika - organizatora Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Związków Zawodowych Rolników) uczestniczyła - wraz z innymi współpracownikami i członkami KOR w rozprawie rewizyjnej przed Sądem Wojewódzkim w Sandomierzu; następnie w manifestacji przed KM MO wywołanej zatrzymaniem przez milicję dwóch studentów KUL. Osadzona w areszcie w Tarnobrzegu wraz z Zofią Baniecką, Zofią Romaszewska i innymi osobami oraz ukarana grzywną przez Kolegium Orzekające ds. Wykroczeń w Sandomierzu.
W lipcu i sierpniu 1980 wraz z Elżbietą Lewińską malowała na murach w Koluszkach informacje o robotniczych strajkach (dworzec PKP i pobliskie bloki).
Wspierała strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej, pomagając stoczniowcom w pracach drukarskich.
Wspierała także strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MZK) w Warszawie. Monitorowała rozwój strajku w poszczególnych zajezdniach i wespół z Aleksandrą Saratą, Janem Narożniakiem i innymi zaopatrywała strajkujących w bibułę.
Zaprzyjaźniona ze środowiskiem studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi (współpraca m.in. z Maximem Fordem), a po przenosinach do Lublina także z red. Januszem Krupskim, Grażyną i Jackiem Kuroniami, księdzem prof. Józefem Tischnerem, Wojciechem Oraczem i Józefem M. Ruszarem, a także z Ludwikiem Stasikiem i Bogusławem Rostworowskim z Krakowa.
W stanie wojennym zajmowała się drukiem i kolportażem oraz pomagała internowanym i w inny sposób represjonowanym.
Poszukiwana przez SB (nie została internowana - ukrywała się bezpośrednio po 13 grudnia 1981).
W sierpniu 1982 zorganizowała (wraz z Barbarą Śreniowską) ucieczkę Józefa Śreniowskiego - członka KOR z internowania w Łowiczu.
Od r.1984 dostarczała informacje z więzień "Biuletynowi Łódzkiemu"i "Kursowi".
W latach 1987/1988 współtworzyła łódzkie biuro Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność".
Od r. 1976 do stanu wojennego wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.
W Łodzi współpracowała z Elżbietą Lewińską, Józefem Śreniowskim, Jadwigą Szczęsną, Tomaszem Filipczakiem, mec. Mieczysławem Korczakiem, Romanem Bosakowskim, Kinga Dunin, Ewą i Zbigniewem Łakomy i wieloma innymi osobami.
Od wielu lat mieszka w Londynie.
Źródła: ankieta (bsz)