Jolanta Bagrowska
ur. w 1953 r. w Łodzi, biolog, absolwentka U.Ł. Członek Zdelegalizowanego Związku Zawodowego, współpracownik ROBCiO i KOR. Współtwórca (przepisanie, korekta, rozmowa z autorem) książki autorstwa Jerzego Kropiwnickiego pt. "Zapis protestu". Współpracownik Tygodnika Mazowsze (dostarczanie tekstów, z czego dwa były własnego autorstwa) oraz Biuletynu NSZZ "Solidarność" UŁ, z którym związani byli przede wszystkim Zbigniew Głuszczak, Jadwiga Grabowska i Halina Szpigiel. Zaangażowana w działalność kolportażową poprzez materiały (prasę, druki ulotne, wydawnictwa książkowe) pobierane od Lidii Grabowskiej z kościoła św. Marcina w Warszawie oraz od państwa Katarasińskich z Łodzi.
Uczestniczka wielu manifestacji (m in. marszu głodowego kobiet, manifestacji pod kościołem św. Krzyża 13 każdego miesiąca ), a także akcji specjalnych (obklejania murów, rozrzucania ulotek z dachów wieżowców na ulicę), które organizowała m in. wraz ze Stanisławem i Piotrem Malinowskimi. Odwiedzała internowanych kolegów w Łowiczu i Darłówku (m.in. Stefana i Marka Myszkiewicza-Niesiołowskiego), a także udzielała wsparcia rodzinom uwięzionych (m in. rodzinom Gromców, Czumów, Banachów) organizując z pieniędzy związkowych pomoc: w postaci paczek, co miesięcznie wypłacanych pensji lub opłacanych wyjazdów (np. na wczasy do Zakopanego).
Uczestniczka spotkań w domu Ewy i Jacka Bierezinów oraz w ośrodku duszpasterskim ojców Jezuitów. Współpracowała z takimi osobami jak Jerzy Banach, ojciec Stefan Miecznikowski, Joanna Kotlicka, Zdzisława Myślicka, Jolanta Wiedeńska, Jadwiga Bagrowska (obecnie Cofta).
Inwigilowana i represjonowana (raz zrewidowana, kilkakrotnie przesłuchiwana, namawiana do współpracy, zastraszana, ukarana brakiem awansu).
Współzałożycielka (1989 r.) i były członek ZChN w Łodzi.
Obecnie pracownik Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin.
Źródła: ankieta (ms)