Andrzej Babaryko  
ur. w 1952 r. w Miłoszowie, zm. we wrześniu 2006r., poeta, dziennikarz i człowiek teatru. W latach siedemdziesiątych uczestnik opozycji demokratycznej, współpracownik KOR, jeden z założycieli Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi (Urząd Miasta Łodzi - kuriozalnym pismem z dnia 27 lutego 1978r. - zakazał dalszej działalności klubu, którego istnienie i listę założycieli zgłoszono do marszałka Sejmu 29 października 1977), a w latach 1977-1981, współpracownik "PULSu". Współorganizator magazynowania i kolportażu bezdebitowych książek, czasopism i bibuły. Współpracował m.in. z M.Czekalskim
W stanie wojennym czynnie pomagał rodzinom internowanych, uwięzionych i prześladowanych oraz uczestniczył w niezależnym życiu kulturalnym Łodzi skupionym wokół "salonu" Sławy i Zdzisława Jaskułów.
Inwigilowany, przesłuchiwany, rewizja w marcu 79 (poszukiwanie przedmiotów skradzionych z "Desy")
Źrodła: "Dokumenty KOR i KSS ,KOR'", W.Domagalski "Studenci '81", inf. wł. (esb)