Kajus Mścisław Augustyniak
Działacz NZS
Urodził się w roku 1962 w Świeciu n. Wisłą. W październiku 1981 r. rozpoczął działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, oddelegowany (wraz z Beatą Dejewską) do Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i brał udział w akcjach plakatowania miasta.
Współpracował z wydawnictwem NZS "Paragraf" (dystrybucja książek). Jesienią 1981 r. prowadził stoisko z niezależnymi wydawnictwami studenckimi w siedzibie Zarządu Regionu. Brał udział w strajku solidarnościowym na UŁ w sprawie WSI w Radomiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był uczestnikiem strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Zajmował się kolportażem, głównie na Wydziale Filologicznym UŁ i w Tomaszowie Mazowieckim oraz dystrybucją książek Wydawnictwa STOP prowadzonego przez Marka Kamińskiego (Warszawa).
W latach 1982-1984 brał udział w niezależnych manifestacjach na terenie Łodzi. Równocześnie podjął działalność w samorządzie studenckim (przewodniczący na Wydziale Filologicznym). Wraz z Bogdanem Ścibutem, Mirosławem Mękarskim, Krzysztofem Sójką, Kamilem Turowskim i Zbigniewem Żołnierczykiem przygotował do druku pierwszy numer pisma Samorządu UŁ "Kanał" (wycofany z drukarni). W latach 1988-1990 był działaczem łódzkiego Oddziału Organizacji "Solidarność Walcząca" i Partii Wolności (1990). Współpracował z pismem "Solidarność Walcząca" wydawanym w Poznaniu (1989-1990). Przeciwnik "okrągłego stołu" i wyborów kontraktowych z czerwca 1989 r.
Obecnie sprawuje funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Łodzi.
Źródła: ankieta (wd)