Jerzy Arendt
absolwent Politechniki Łódzkiej, chemik-ekolog, biegły.
Po wprowadzeniu stanu wojennego radny Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie. Posiadane informacje dostarczał redakcji "Biuletynu Łódzkiego", z którym przez wiele lat współpracował. Zajmował się hurtowym kolportażem prasy niezależnej. Obecnie m.in. członek Rady Nadzorczej Lotniska Lublinem sp. z o.o., przewodniczący Partii Zielonych w Łodzi.
Źródła: wywiad (wd), inf. Wiesław Maciejewski