Jerzy Anczewski
ur. w 1921 r. w Łodzi.
W czasie wojny prowadził tajne komplety, pól roku na przymusowych robotach W Niemczech. Po wojnie kontynuował naukę w liceum i wraz z innymi utworzył konspiracyjną organizację KAK (wydawano pismo "Kresowiak", kolportowano ulotki). Aresztowany w listopadzie 49 został skazany za antypaństwową działalność na 8 lat więzienia (w Łodzi, Wronkach i Strzelcach Opolskich). Zwolniony w 55, w latach 59-64 studiował na KUL-u (dyplom magistra historii). W 66, wbrew ustaleniom z władzami, zrealizował (wraz z innymi studentami KUL-u) procesyjne przejście obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej głównymi ulicami Lublina..
Uczestnik RUCHU, aresztowany w 70 , ale zwolniony z braku dowodów.
W 70 powrócił do Łodzi; uczestniczył w narodzinach i rozwoju "Solidarności".
W stanie wojennym brał czynny udział w przygotowaniach "mszy za Ojczyznę" odprawianych przez o. Stefana Miecznikowskiego.
W 1990 r. otrzymał uprawnienia kombatanckie. Należał do Związku Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 44-56. Zmarł 29.XI.2000 r. w Łodzi.
Źródła: wywiad (bc), "Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956" (Słownik Biograficzny tom I, wyd. IPN), inf. wł.