Piotr Amsterdamski  
ur. w 1955 r. w Łodzi, absolwent Wydz. Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Łódzkiego oraz amerykańskich uczelni w Kalifornii i Teksasie; syn Jerzy (1990).
W kwietniu 77 r. podpisał (wraz z Anną Niezabitowską - Biologia. Joanna Olszewską - Psychologia, Jackiem Bartyzelem - Polonistyka), jako jeden z przedstawicieli, list zbiorowy studentów UŁ z wnioskiem o powołanie komisji poselskiej do zbadania zajść z czerwca 1976 (zawoził ten list do Warszawy). W maju, po zamordowaniu SB Stanisława Pyjasa, podczas wiecu w Łodzi na schodach kościoła św. Teresy odczytał list (ok. 150 podpisów) solidaryzujący się ze studentami krakowskimi. Spowodowało to otwarcie śledztwa, które umorzono jesienią 77 na zasadzie amnestii. Wraz z J. Bartyzelem, P. Spodenkiewiczem, pracował nad projektem deklaracji łódzkiego SKS (do założenia nie doszło z powodu różnic ideowych z J. Bartyzelem oraz ówczesnego braku zdecydowanego poparcia ze strony środowiska studenckiego).
P. A. brał udział w przygotowaniach do druku publikacji książkowych, nadzorował druk i dostarczał materiały, współorganizował w Łodzi kilka spotkań TKN (w tym wykłady A. Michnika). Uczestniczył w spotkaniach u Ewy i Jacka Bierezinów, współpracował ze wszystkimi wyżej wymienionymi osobami oraz z Elżbietą Lewińską.
Inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i powyżej, przesłuchwany; kilka rewizji w mieszkaniu łódzkim i warszawskim, połączonych z konfiskatą maszyn do pisania i książek. Odmowa paszportu i tzw. klauzuli morskiej (żeglarstwo), odebranie indywidualnego toku studiów.
14 XII 81 internowany (do VII 82) w Białołęce i Darłówku.
Był długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zginął w Tatrach 12 lutego 2008 r.
Źródła: ankieta (esb), J.J.Lipski "KOR", "Dokumenty KOR i KSS 'KOR'", R.Kowalczyk "Studenci '81", inf. wł.