Zygmunt Augustyniak
ur. w 1938 r. w Aleksandrowie Kujawskim, absolwent Szkoły Felczerskiej w Częstochowie.
Działacz "Solidarności" od września 1980: przewodniczący Komisji Zakładowej "S" w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim. Delegat na Walne ZebranieDelegató Regionu Ziemia Piotrkowska, członek Zarządu Regionu i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia.
Po stanie wojennym związany z konspiracyjnymi strukturami "Solidarności". Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Aresztowany w marcu 1982 r. i więziony w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Trybunalskim. Zwolniony w maju tego roku i skazany na dwa lata więzienia, a po rozprawie rewizyjnej w Sądzie Najwyższym na 4 lata w zawieszeniu. Współorganizator Niezależnego Ruchu Obywatelskiego w Tomaszowie Mazowieckim (1989) i jego przewodniczący (1989-1990). Członek Konfederacji Polski Niepodległej od 1989 r. Radny Miasta Tomaszów Mazowiecki (1990-1993). Obecnie na emeryturze.
Źródła: wywiad (wd), inf. Kajusa Augustyniaka, "Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005"