Halina Aluda
Ur. w 1950 r. w Łodzi. Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (zajezdnia przy ul. Dąbrowskiego). Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność". W 1981 r. związała się z Konfederacją Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych. Współpracowała z Grażyną Sumińską.
Źródła: wywiad (wd), inf. wł.