Bogusław Święcicki
   Ur. w 1960 w Łodzi. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej – PŁ (1984). 1984-1985 student socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. 1986-88 przebywał na Zachodzie. 1988-1997 pracownik naukowy w Instytucie Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej. 1989 współzałożyciel i członek Łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych. Ukończył studia podyplomowe w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania MBA (2005). 1990-1994 radny Rady Miejskiej m. Łodzi. Od 1998 dyrektor ds. systemów informatycznych w Atlas S.A.
   1977 członek drużyny harcerskiej III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi prowadzonej przez Krzysztofa Woźniaka, współpracownika KSS KOR; kolporter wydawnictw niezależnych, w tym książek NOW-ej oraz Pulsu i Opinii; będąc uczniem III klasy LO był przesłuchiwany przez SB z powodu kolportażu niezależnych wydawnictw w liceum. 1979-1984 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” przy łódzkiej katedrze. IX-X 1980 współorganizator (m.in. z Piotrem Kociołkiem, Dariuszem Wieczorkiem, Marianem Wróblewskim) i członek Komitetu Założycielskiego NZS PŁ. 1980-1981 członek Komitetu Gotowości Strajkowej NZS PŁ; współ­organizator akcji protesta­cyjnych NZS na PŁ; współ­założyciel i wydawca niezależnego biuletynu NZS PŁ „Jeż”. 21 I 1981 – 18 II 1981 współ­organizator na PŁ strajku studentów łódzkich uczelni; uczestniczył w delegacji Między­uczelnianego Komitetu Porozumie­wawczego w wyjazdach na uczelnie do Krakowa i Warszawy w celu przedstawienia strajkowych postulatów. 1981 przewodniczący NZS PŁ; założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych NZS; współorganizator (ze Sławomirem Wójtowiczem) kiermaszu niezależnych wydawnictw na PŁ, wystawy fotograficznej ze strajku łódzkich uczelni (1981) oraz spotkań na PŁ z Adamem Michnikiem i Karolem Głogowskim; delegat NZS PŁ na I zjazd krajowy NZS w Krakowie; współorganizator wyborów do samorządu studenckiego i demokratycznych wyborów do senatu PŁ. 13 XII 1981 - 20 XII 1981 ukrywa się; wraz z P. Kociołkiem drukuje i 14 XII 1981 rozrzuca na przystankach komunikacji miejskiej ulotki wzywające do strajku generalnego. 1982-86 wraz ze studentami PŁ, m.in. z Dariuszem Walasem, Piotrem Wieczorkiem, Pawłem Gniazdowskim, Piotrem i Grzegorzem Kociołkami tworzy grupę podziemną, drukującą ulotki i prowadzącą kolportaż prasy podziemnej na PŁ; współorganizator drukarni w domku Małgorzaty Kornobis i Piotra Urbankiewicza w Żdżarach k/Łodzi. 1983 wydawca (wraz ze swoją przyszłą małżonką Iwoną Tomaszewską i Tomaszem Tylką) komiksu Jacka Fedorowicza „Solidarność - 500 pierwszych dni”; współorganizator akcji ulotkowych, w tym z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej pod domem handlowym Magda (1984). 1982-86 współpracownik Ośrodka Pomocy Internowanym, Uwięzionym i Ich Rodzinom, a następnie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele ojców jezuitów (ul. Sienkiewicza przy Rooosevelta). Współpracował z o. Stefanem Miecznikowskim i o. Piotrem Jasińskim w ramach akcji pomocy represjonowanym; odpowiadał za stronę techniczną oświetlenia przy organizacji wystaw w Nawie św. Krzysztofa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 2011 ), Krzyżem Wolności i Solidarności ( 2017 ).
Źródła: ankieta (sc), inf. wł. (W. Maciejewski)