Bogdan Ścibut
ur. 1961 w Piotrkowie Trybunalskim, wykształcenie wyższe.
Należał do NZS od kwietnia 81 do 85 (do Samorządu Studenckiego UŁ w latach 83-85), później do ROPCiO.
Kolportował pisma NZSu, NSZZ "S" i Solidarności Walczącej oraz większość innych, funkcjonujących w okresie 81-89.
Uczestniczył w strajku na Wydz. Filologicznym w 81, działał w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy parafii św. Teresy oraz prowadził działalność samokształceniową w ramach NZS.
W stanie wojennym działał w NZS UŁ, współpracował z podziemną "Solidarnością" i członkami Solidarności Walczącej.
Współpracował m.in. z Zbigniewem Natkańskim, Piotrem Siczkiem, Wojciechem Walczakiem, Piotrem Jaworskim, Pawłem Gniazdowskim, Piotrem Kociołkiem
Pod naciskiem SB rektor UŁ (prof. Wojtczak) cofnął mu zgodę na studiowanie drugiego kierunku studiów (udokumentowane w aktach z IPN), cofnął zgodę na zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (z uwagi na zakaz pracy ze studentami - 86), Obecnie prezes Oddziału Śląskiej Polskapresse.
Źródła: ankieta (gd), W.Domagalski "Miedzy Przystankami", Dokumenty IPN