Izabela Wasiak  
Łódź
W okresie stanu wojennego m.in. kolportowała prasę i książki II obiegu, przygotowywała projekcje video. Współpracowała z największym łódzkim wydawnictwem podziemnym "Solidarność Walcząca", przekształconym w 1988 r. w Wydawnictwo Społeczne „Fakt”. W latach 1986-89 przewodniczyła Łódzkiemu Zespołowi Oświaty Niezależnej (ŁZON), inicjatywie kulturalnej i wydawniczej. Była redaktorem serii broszur dla uczniów wydawanych przez ŁZON: Biblioteczka Lektur Szkolnych, Biblioteczka Wiedzy Historycznej (broszury popularyzowały wśród młodzieży teksty literackie i historyczne odrzucane przez cenzurę i pomijane wówczas w programach szkolnych, m.in. E. Brylla, J. Czapskiego, Cz. Miłosza, J. Brodskiego, J. Mackiewicza, E.V. d’Abernona, A. Schroedera). W ramach Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej opracowała i wydała dwa wybory tekstów z komentarzami: "Lektury naszych dziadków" (Łódź, 1987) oraz "Lektury naszych rodziców" (Łódź, 1989). Pierwszy prezentował patriotyczne utwory literackie dla młodzieży z okresu dwudziestolecia międzywojennego (m.in. I. Moszczeńskiej, B. Ostrowskiej, E. Jezierskiego, A. Schroedera), drugi – teksty socrealistyczne z lat 50. (m.in. K.I. Gałczyńskiego, H. Rudnickiej, J. Brzechwy). W latach 1986-89 redagowała biuletyn "Oświata Niezależna" – pismo Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej. Była autorką większości zamieszczonych tam artykułów programowych, niektóre przedrukowano w Biuletynie Informacyjnym Solidarności (Paryż). Współpracowała także z łódzką prasą II obiegu ("Solidarność Walcząca", "Nike", "Głos Solidarności", "Legionista"), publikując drobne teksty, recenzje, tłumaczenia materiałów z języka francuskiego. Od października 1980 r. była członkiem NSZZ "Solidarność" - zorganizowała jedną z pierwszych komisji szkolnych Związku. W 1981 r. uczestniczyła w pracach krajowego aktywu polonistycznego "Solidarności" w Warszawie, m.in. dyskutującego projekty nowych programów nauczania języka polskiego. Od października 1988 r. tworzyła Komitet Organizacyjny Pracowników Oświaty "Solidarność" w Łodzi, działała w odradzającej się Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "S". W kwietniu 1989 r. była współzałożycielem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Łodzi, przygotowującego w regionie łódzkim wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r. i pierwsze wybory samorządowe w maju 1990 r. Zmarła w Łodzi w 1990 r.
Wersja do druku