Tomasz Wierzejski
Warszawa
Składał, kolportował i przechowywał wydawnictwa II obiegu (wraz z żoną Agnieszką Wierzejską z d. Zarańską). Od 1979 r. w ich mieszkaniu na Mokotowie w tapczanie znajdował się podręczny skład bibuły Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, z którego korzystali Grzegorz Boguta i Mirosław Chojecki. Od początku 1982 r. kierował Niezależną Agencją Fotograficzną FotoNOWA, w skład której wchodzili fotografowie Erazm Ciołek, Zbigniew Garwacki i archiwista Marek Świerzewski. (Działalność FotoNOWA polegała na fotografowaniu, zbieraniu zdjęć i wydawaniu ich w specjalnych tematycznych zestawach dotyczących ważnych wydarzeń lub osób.) Publikował zdjęcia pod pseudonimem „Tytus” i „Antoni Wiejski” między innymi w paryskim Kontakcie.
Odznaczony tytułem Zasłużony Działacz Kultury.

Wersja do druku