Tomasz Truskawa
Bydgoszcz, Warszawa
W 1979 r. współzałożyciel Konfederacji Niezależnej Młodzieży Polskiej. Zatrzymany w kwietniu 1980 r. podczas malowania napisów. Od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. zajmował się kolportażem w Regionie Ziemi Bydgoskiej. Od grudnia 1981 do 1983 r. kolportował ulotki w Bydgoszczy. Od 1984 r. był członkiem redakcji "Robotnika". Drukował "Robotnika", "Robotnika Pomorza Zachodniego", "Biuletyn Informacyjny PPS". Wykonywał matryce białkowe "Robotnika", BI PPS, "Gazety Jastrzębskiej". Wydawca i red. nacz. "Warszawianki". Drukował m.in. "Iskrę" (Lublin), "Falę" (Siedlce), "Barykadę" (Pionki), Uczestniczył w kolportażu pozawarszawskim i organizowaniu druku, a także szkoleniu drukarzy. Uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych i plakatowych, emisjach radiowych. Drukując "TM", finansował poligrafię "Robotnika. W 1987 współorganizator "Miesiąca prasy zakladowej", drukował "Montera" (FSO), "Radiowca" (ZR "Kasprzaka") i inne.
Wersja do druku