Barbara Toruńczyk
Warszawa
W 1977 r. współtworzyła niezależny kwartalnik literacki "Zapis", do 1979 r. była sekretarzem redakcji. Współpracowała z "BI" KOR (latem 1977 r. sygnowała "BI" swoim nazwiskiem) i "Krytyką". Potem była członkiem redakcji miesięcznika "Res Publica". W 1980 r. znalazła się za granicą. Była przedstawicielem NOWEJ na Zachodzie; odpowiadała za kontakty z autorami. Założyła w Paryżu kwartalnik "Zeszyty Literackie". Napisała książkę "Narodowa Demokracja" (1981).
Wersja do druku