Tadeusz Szozda
Warszawa
W l. 1977-78 był członkiem redakcji "Gospodarza". Pisał artykuły, składał, drukował. Składał i kolportował książki Wyd. Krąg. W l. 1983-89 stale współpracował z Wyd. "Kurs", pisał do informatora TKZ "Kolprojektu" i kolportował podziemne publikacje. Członek ROPCiO. Internowany.
Wersja do druku